Svet-Stranek.cz
Nic neděláš nic nezkazíš.
Instalace windos

Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů):Nic neděláš nic nezkazíš.

Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů)

Při instalaci novější verze systému Windows je možné v počítači ponechat starší verzi operačního systému Windows. Této konfiguraci se říká konfigurace s možností spouštěnívíce operačních systémů nebo spouštění dvou systémů.

Před zahájením: Zkontrolujte, zda má pevný disk samostatný oddíl pro každýoperační systém, který chcete instalovat, nebo zda má počítač více pevnýchdisků. V opačném případě budete muset buď přeformátovat pevný disk a vytvořitnové oddíly, nebo nainstalovat nový operační systém na samostatný pevný disk.Také zkontrolujte, zda oddíl nebo disk, na který budete instalovat novou verzisystému Windows, je naformátovánsystémem souborů NTFS. Další informace o vytvoření a formátování oddílunaleznete v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.


Upozornění

Přeformátováním avytvořením nových oddílů na pevném disku se odstraní všechny informace nadisku. Pokud máte nainstalovanou předchozí verzí systému Windows a chcete vytvořit nové oddíly na pevném disku bez přeformátování, můžetepoužít software na vytváření oddílů disků. Takový software poskytují různívýrobci. Některý software na vytváření oddílů disků umožňuje zachovatinformace. Jestliže již máte nainstalovanou nejnovější verzi systému Windows a chcete pevný disk rozdělit na oddíly, prostudujte si téma Mohu změnit nastavení oddílů disku? Před instalací systému Windows je třeba zakázatspouštění veškerých antivirových programů a zálohovat soubory na externí pevnýdisk, disk CD nebo DVD, jednotku USB Flash nebo do síťové složky.

1.       Zapněte počítač s vaší aktuální verzí systému Windows a vložte instalační disk do jednotky CD nebo DVD.

2.       V nabídce Instalace systému Windows klepněte na tlačítko Instalovat nyní.

3.       Na stránce Stažení důležitých aktualizací proinstalaci doporučujeme stáhnout nejnovějšíaktualizace, které pomohou zajistit zdárný průběh instalace a pomohou chránitpočítač před bezpečnostními hrozbami. Při příjmu aktualizací pro instalaci musíbýt počítač připojený k Internetu. Pokud není počítač připojený k Internetu,tato stránka se nemusí zobrazit.

4.       Důrazně doporučujeme, abyste na stránce Zadejte kódProduct key pro aktivacizadali kód Product key dlouhý 25znaků. Pomůže vám to vyhnout se potížím při aktivaci.

5.       Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte sipodmínky licenční smlouvy klepněte na přepínač Přijímámlicenční podmínky.

6.       Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klepněte na tlačítko Vlastní.

7.       Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? vyberte oddíl nebo disk, do kterého chcete nainstalovat nový systém Windows.

8.       Klepnutím na tlačítko Další spusťte instalaci. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.


Poznámky

·        Pokud chcete nastavit konfiguraci smožností spouštění více operačních systémů v počítači, ve kterém dosud nenížádný operační systém, rozdělte pevný disk na oddíly tak, aby každý operačnísystém měl vlastní oddíl. Poté začněte s instalací od nejstaršího operačníhosystému (k novějším systémům).

·        Programy a ovladače, které chcetepoužívat, je třeba nainstalovat do každého operačního systému, ve kterém jechcete používat.