Svet-Stranek.cz
Nic neděláš nic nezkazíš.
Instalace windos

instalace windows 2000 profesional:Nic neděláš nic nezkazíš.

instalace windows 2000 profesional

Uváděné hardwarové požadavky:

 • PentiumŸ 166 MHz nebo vyšší (doporučuji PentiumŸ II)
 • 32MB RAM (doporučeno 64MB, spíše 128MB)
 • 2GB HDD a 650MB volného místa (doporučuji rychlý disk se 4GB a min. 1GB volného místa).

Příklad instalace

 

1.0 Spuštění pod existujícím systémem Windows

 • Tlačítko Start - Spustit (Run) - najít (browse) soubor winnt32.exe a spustit (Pozn. - pod DOS se instalace spouští příkazem winnt.exe) - zvolit novou instalaci ("Install a new copy of Windows 2000 (Clean Install))"
 • Zadání klíče - Z obalu Windows je nutné opsat číslo produktu (Je 25 znaků dlouhé a dost zdržuje. Během instalace jste o něj požádání ještě jednou. V případě několika instalací využijte bezobslužné instalace s využitím souboru odpovědí. Silné povahy mohou zkusit běžný postup.). 
 • Zobrazení licenčních podmínek (Licence Agreement) - Pro pokračování v instalaci je nutné s nimi souhlasit, jinak se instalace přeruší. 

Zvláštní volby (Special Option)

 • Jazyková nastavení (language) - Volba místního nastavení jazyka a klávesnice. V anglických Windows je nutné zadat pro češtinu nastavení pro střední Evropu (Central Europe). Když to neuděláte, nebudete moci zvolit českou klávesnici (poměrně častá chyba).

 • Pokročilé nastavení (Advanced) - Volba umístění adresáře, odkud a kam se mají kopírovat Windows.  V případě zaškrtnutí "I want to choose the installation partition during setup" máte možnost vybrat během instalace oddíl, na který se bude Windows instalovat. 
 • Volby pro zdravotně postižené (Accesibility)
 • Aktualizace oddílu na NTFS (Moje volba byla "Ne" - nemohl bych používat dvojité zavádění systému s Windows 98)
 • Kopírování souborů a restart

1.1 Příklad spuštění pod DOS

 • V příkazovém řádku spustit winnt.exe (pohybovat se pomocí příkazů DOS a spustit instalaci z adresáře I386 umístěném na instalačním CD)
 • Umístění souborů (potvrdit cestu k adresáři, z kterého instalujete Windows)
 • Kopírování souborů na disk
 • Restartování počítače

1.2 Příklad spuštění z CD

 • Po zapnutí počítače vložit do CD mechaniky instalační CD s Windows 2000.
 • V systému BIOS změnit pořadí pro start systému - určit jako první CD mechaniku. 
 • Po uložení změn v systému BIOS a restartování počítače jste požádáni o stisk libovolné klávesy ke startu z CD (Press any key to boot from CD...). V případě nepoužití klávesy systém zkouší spustit systém z pevného disku nebo diskety. Velmi důležité je stisknout klávesu pouze v prvním kroku instalace, v dalším již bude systém startovat z disku.
 • Na rozdíl od spuštění pod systémem Windows nebo DOS se na disk nekopírují základní soubory, ale jste uvítáni v instalačním programu a volíte novou instalaci nebo opravu existující (bod. 2). 

 

2. Pokračování instalace - Textový režim

 • Uvítání - Pro pokračování v instalaci zvolte Continue klávesou Enter (V případě selhání předchozí instalace nebo opravy již instalovaného OS Windows 2000 slouží volba Repair pod klávesou R)
 • Zobrazení licenčních podmínek (Licensing Agreement). Pro pokračování v instalaci je nutné s nimi souhlasit, jinak se instalace přeruší. Stiskněte klávesu F8 pro souhlas.
 • Výběr disku a oddílu pro instalaci Windows - Kurzorovými klávesy zvolte oddíl a klávesou Enter potvrďte. (Po potvrzení můžete být upozorněni na existující operační systém a na možnost jeho poškození. Pokud je to možné, zvolte jiný oddíl nebo pokračujte klávesou C. - Pro používaní více operačních systémů platí určitá pravidla závislá na daném typu operačního systému.
 • Konvertování oddílu - Systém se snaží konvertovat stávající oddíl FAT na NTFS. Zvolte dle vlastního uvážení. V mém případě bych nemohl s NTFS použít dvojité zavádění s Win9x a tak volím "Ponechat stávající oddíl beze změn". Konverzi na NTFS je možné provést kdykoliv pomocí příkazu convert, bohužel z NTFS na FAT to možné není!
 • Možné upozornění na starší verzi Windows NT - Starší verze neumí bez nainstalovaného Service packu pracovat s novou verzí systému souborů NTFS používanou ve Windows2000. Před instalací W2K a při existenci staršího systému Windows NT 4.0 musí být systém aktualizován pomocí SP4 nebo vyšším. (článek Windows NT4.0 nepracují po instalaci Windows 2000)
 • Kontrola disků, kopírování souborů a Restart

Pokračování instalace - grafický režim

 • Start průvodce - Instalace zařízení
 • Národní nastavení (Regional settings) - Volba národního prostředí a klávesnice. Pozor na zadání nastavení pro Central Europe.
 • Vaše jméno a jméno podniku
 • Zadání klíče - z obalu Windows je nutné opsat číslo (některé verze toto číslo nemají, např. pro OS využívající programu Select nebo verze pro větší společnosti).

 • Jméno počítače (musí být na síti jedinečné) a heslo administrátora (zapamatovat!)
 • Nastavení data, času a časové zóny
 • Nastavení sítě (Networking settings)  - Typické (Typical - automatické nastavení TCP/IP pomocí DHCP)  nebo vlastní (Custom - manuální nastavení TCP/IP)
 • Po kliknutí na protokol TCP/IP můžete ručně nastavovat vlastnosti pro sítovou kartu (IP adresu, masku, bránu, servery...)
 • Volba připojení k doméně nebo skupině - určete a zadejte název skupiny
 • Instalace jednotlivých komponentů
 • Restart

První přihlášení

 • Uvítaní a spuštění průvodce identifikací (Identification Wizard) - Určí způsob identifikace a přihlášení k počítači. Na výběr jsou dvě možnosti: 1. Uživatel musí vždy po startu zadat své jméno a heslo (User must enter username and password) a 2. Uživatel bude automaticky přihlášen pod zvoleným jménem a heslem po startu systému (Windows will automatically login). Pro potvrzení slouží Finish